Onsdag d.09-09-2020 | 0 kommentarer

Hur fäster och skär man ett pingisgummi?

När limmet är torrt på stomme och pingisgummi, och dem har fått tillräckligt med lim. 1 lager på stomme och 2 lager på gummit, kan man sätta gummit på stommen.

FÄSTNING:

1) Börja med att lägga den nedre kanten av gummit mot handtaget. Håll i sidorna av gummit, och akta att du inte har lim på fingrarna. Vi lovar, det kan ge problem :)

2) Rulla gummit på, så att man inte får bubblor. Vi rekommenderar inte att man använder armen eller en rulle samtidigt med. Man kan råka att dra ut gummit, som då senara drar sig tillbaka och därför blir mindre än stommen.

3) När gummit nu ligger på stommer, då kan man rulla med armen eller en rulle av något slag. Vi har aldrig upplevt att få en bubbla på detta sätt.

SKÄRING:

1) Vi använder kniv i vår verkstad. For oss verkar det vara snabbare, men framför allt blir resultat mycket snyggare. Kniven ska vara helt frisk.

2) Fokus inne i huvedet ska inte ligga på knivspetsen, men spetsen av "knivhållaren".

3) Börja att skära lite före gummikanten. Håll kniv i 45 grader, men vertikalt mot stommen.

4) Men fokusera på att spetsen på "knivhållaren" trycks hårt mot stommen och neråt när man drar. Kniven följer då med kanten av stommen då :)